Med Høyre i regjering ble det, ifølge Fagforbundet, en liten økning i antall heltidsstillinger i helsesektoren. Vil økningen fortsette med Arbeiderpartiet i regjering? Vil årets lønnsoppgjør innebære et tidsskille for en mobilisering for flere heltidsstillinger?

Fagforbundet organiserer et stort antall ansatte i kommunenes helsesektor. Derfor har vi sett hvordan Ap-ordførere som Anita Ihle Steen i Ringsaker og Ingunn Trosholmen i Lillehammer prisverdig har tatt til orde for å utvikle en større andel heltidsstillinger i egne kommuner.

Før stortingsvalget i fjor (21. august) rykket stortingsrepresentant og nå Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud, ut i GD med et løfte – uten forbehold – «Vi vil sørge for flere heltidsjobber».

Les også

Vi vil sørge for flere heltidsjobber

Bakgrunnen for Aasruds krystallklare løfte var Fagforbundets ferske rapporter i 2021 om deltidsarbeid. Innlandet kom ut som dårligste fylke når det gjelder ufrivillig deltid.

Dokumentasjonen levner ingen tvil. De politiske ambisjonene levner ingen tvil. Hvorfor er det da ikke gitt at vi står framfor et tidsskille i arbeidet med å få på plass en langt høyere andel heltidsstillinger i våre kommuner?

Innad i Arbeiderpartiet er det politikere som kvier seg for å stå offentlig fram og gi deres forklaring: Stivbente tillitsvalgte som ikke åpner for større fleksibilitet i utformingen av turnuser. En flaskehals i dag er nettopp turnusene. Særlig med virkning for helgene.

For å få kabaler til å gå opp brukes det et stort antall deltidsansatte. Noen ansatte ønsker seg deltid. Men dagens system legger til rette for et arbeidsliv svært mange ikke ønsker: Mangelen på heltidsstillinger. Det Fagforbundet selv omtaler som ønsket om å etablere en «heltidskultur» i arbeidslivet.

Les også

Endelig krafttak mot deltid

I mange norske kommuner er det gjort forsøk på å etablere langvakter i helgene. I mange kommuner, også i vårt distrikt, er det etablert praksis med langvakter. Men omfanget er begrenset.

Trykket øker for å få til endringer, slik Rigmor Aasrud tar til orde for. Men da holder det ikke bare å styrke kommuneøkonomien og å endre kulturer, slik Fagforbundet tar til orde for.

I dag må langvakter inntil 12,5 timer i en turnus godkjennes av lokale tillitsvalgte. Over 12,5 timer i en turnus må legges fram og godkjennes sentralt. Disse vilkårene gjelder ikke for leger.

Derfor er det interessant å registrere hvordan lokale Ap-politikere oppfordrer forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet til å stimulere lokale tillitsvalgte til mer fleksibilitet i det å godkjenne turnuser med avvik fra Arbeidsmiljøloven.

Vil Fagforbundet stå opp for mer utstrakt dispensasjon fra lovverket? Vil Ap og Aasrud gå god for det samme? Eller kan flere heltidsstillinger komme på plass uten å rokke ved lovverkets ambisjoner?

I en kommune som Stavanger er det interessant å registrere at det nettopp fra Aps side tydelig kommuniseres at økt bruk av heltid fordrer økt bruk av langvakter i helgeturnuser, som igjen fordrer økt fleksibilitet – avvik – fra arbeidsmiljøloven.

I begrunnelsen for dette er det ikke bare fokus på hensynet til ansatte. Hensynet til brukerne drar i samme retning. Slik både forsøksordninger og etablerte ordninger allerede har dokumentert.

Jan Davidsen har vært en mektig leder i Fagforbundet, som i dag ledes av like mektige Mette Nord. Også hun har plass i Aps sentralstyre. I dag er Davidsen leder i Pensjonistforbundet og er med det en sentral stemme i hvordan også eldre brukere av helsetjenester er tjent med stabile vaktordninger.

Både kompetanse og kunnskap, som makt og innflytelse, burde ligge godt til rette for at vi i årets lønnsoppgjør ser grunnlaget for å komme videre i arbeidet med flere heltidsstillinger.

Hallvard Grotli

  • Tidligere politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, gikk av med pensjon sommeren 2020.

  • Grotli skal, på oppdrag for GD, bidra med kommentarer.