Ønsker ikke å overlate slakteriet til konkurrenter

Nortura sin ledelse er fast bestemt på at anlegget på Otta ikke kommer til å bli overlatt til konkurrerende virksomhet. Men, konsernet vil i gang med å finne annen virksomhet for å fylle hele eller deler av lokalene.