Det er gjennomført kontroll av det elektriske anlegget på den nye brannstasjoen på Lesjaskog.

Varmtvannsberederen på stasjonen hadde en brannfarlig feil, melder NRK.

– Jeg er svært overraska over funnet av en så alvorlig feil, sier den kommunale brannsjefen i Lesja og Dovre, Åge Tøndevoldshagen til NRK.

Den ene elektriske tilkoblinga på berederen hadde en temperatur på 95,5 grader, noe som skal tilsvare et svært brannfarlig avvik, ifølge El-sikkerhet Midt-Norge AS.

Velkjent problem

Ifølge kontrollørene er ikke problemet unikt. Mange varmtvannsberedere har avvik som kommer av varmegang.

– Det elektriske ledningsnettet tilknytta beredere må ha bedre kvalitet, slik at de tåler høy temperatur og høy strømbelastning. Produsentene må tenke sikkerhet og kvalitet foran profitt, sier Morten Haslev i El-sikkerhet Midt Norge til kanalen.

Han har sendt en bekymringsmelding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Samsvarer ikke

Både OSO Hotwater og Høiax, to store produsenter av varmtvannsberedere, er spurt av NRK om hva de synes om uttalelsene.

OSO Hotwater sier til NRK at de har utført en rekke utbedringer av sine beredere. Berederne produseres i tillegg etter internasjonale standarder.

– Jeg er overrasket over at ikke DSB eller andre instanser har tatt direkte kontakt med oss om dette var et sikkerhetsproblem med slikt omfang, sier administrerende direktør i OSO Hotwater, Roy André Magnussen.

Teknisk direktør i Høiax, Arne Vold-Johansen sier han er kjent med at det har vært en god del branntilfeller forårsaket av beredere, men ikke mange for deres del.

– I våre statistikker er ikke problemet så stort som det fremstilles her. Det kan jo skyldes at vi ikke får vite om alle tilfelle hvis berederne er noen år gamle.

Les hele tilsvaret på NRK.no.