Olympiaparken leter fortsatt etter riktig instans å søke kompensasjon for bortfall av inntekter grunnet koronapandemien.

De har søkt Kulturdepartementet, som etter hvert viste til at Fylkesmannen er riktig instans. Fylkesmannen på sin side har avslått søknaden, da Olympiaparken ikke oppfylte kravene de hadde fått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om tildeling av skjønnsmidler. Nå blir også Næringsdepartementet koblet på.

GD har stilt spørsmål til KMD om status. I en mail svarer departementet at «Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Næringsdepartementet vil møte Lillehammer kommune og Fylkesmannen i Innlandet i januar for blant annet å diskutere oppfølging av økonomiske forhold knyttet til pandemien».

Avslutningsvis skriver de at det ikke er registrert noen søknad om skjønnsmidler fra Lillehammer kommune.

– Evig runddans

Når GD tar kontakt med ordfører Ingunn Trosholmen, forteller hun at hun ikke er blitt invitert til noe møte i januar, men at hun uoffisielt har hørt om det. At det ikke er mottatt noen registrert søknad fra kommunen skjønner hun lite av.

– Både ordfører, varaordfører og opposisjonsleder har kontaktet både KMD og Kulturdepartementet. Nå har vi vært i en evig runddans i åtte måneder og blitt en kasteball mellom to departementer. Jeg begynner å bli rimelig oppgitt. Samtidig kan vi ikke gi opp heller, men jeg vet snart ikke helt hvordan vi skal ..., sier ordføreren før hun tar en pause.

– Det blir spennende med dette møtet for å si det sånn.

– Direkte feil

Trosholmen forteller at det foreløpig siste som har skjedd var at kommunen ble bedt av KMD om å søke skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det ble gjort, men Fylkesmannen avslo med bakgrunn i at skjønnsmidlene de hadde å dele ut skulle dekke kommuners koronautgifter til blant annet smittetesting og smittesporing.

– At det da hevdes at vi ikke har søkt om midler blir direkte feil, mener ordføreren.

Ordføreren regner med hun blir invitert til møtet i januar, og håper det faktum at Næringsdepartementet også skal være med kan gi dem en veg videre å gå.

– Det er kanskje relevant fordi Olympiaparken er et kommersielt drevet selskap som er 100 prosent eid av Lillehammer kommune. Det er sikkert andre kommuner som har samme utfordring som oss, da det ikke finnes kompensasjonsordninger for selskaper som er 100 prosent offentlig eid.

– Prekært

Ordføreren har tidligere presisert i GD at det var departementene i sin tid som ønsket at OL-anleggene på Lillehammer skulle være offentlig eid.

– Det er jo viktig for hele Idretts-Norge at aktiviteten opprettholdes i anleggene. Med aktivitet får vi inn midler til vedlikehold og opprettholdelsen av dem. Det er inntekter som holder hjulene i gang. Da sier det seg selv at det blir prekært når vi ikke får kompensert utgifter til- og inntektsbortfall fra avlyste arrangementer, sier Trosholmen.

Da kommunen søkte Fylkesmannen var det 13,5 millioner kroner de ønsket dekket. Trosholmen har ikke det eksakte tallet foran seg nå, men uttaler at det trolig dreier seg om mer.

– Falt mellom flere stoler

Statssekretær Paal Pedersen i KMD bekrefter at Olympiaparken vil bli ett av temaene for møtet på Lillehammer i januar, og svarer dette etter å ha blitt forelagt uttalelsene fra Trosholmen.

– Olympiaparken har dessverre falt mellom flere stoler fordi denne typen anlegg ikke kvalifiserer for midler fra de ulike ordningene, deriblant koronaskjønnsmidlene. Disse skjønnsmidlene skal kompensere for merutgifter kommunene har hatt knyttet til smittevern.

GD stilte også spørsmål om hvorfor Næringsdepartementet nå er koblet inn og skal være med på møtet. Det ble ikke besvart.