Tiårsdagen for terrorangrepet på Utøya nærmer seg og fra flere politikere, flere aviser og i innlegg etterlyses det et endelig oppgjør med det som vidt defineres som «grobunn for». Eksemplene som gis er oftest innvandringskritiske røster og « høyrekreftene».

I en så alvorlig og tragisk sak er det viktig å holde prinsippene høyt hevet. Demokratiske ytringer og holdninger er aldri medskyldig i begått udemokrati-verken på høyre eller venstresiden. Hvis en nabo kritiserer en annen – på rett eller feil grunnlag, men innenfor demokratiske grunnrammer- og en tredje nabo kommer og skyter den som ble kritisert, så gjør ikke det kritikeren medskyldig i noe.

Det er en vesens forskjell på å støtte og oppfordre til udemokrati og vold, kontra å ikke gjøre det. I et fritt menneskerettslig demokrati er det lov å f.eks. være for innvandring eller mot innvandring. Det er ikke verken lovbrudd, hatretorikk eller udemokrati å evt. si nei til innvandring for dem som vil det.

Å gjøre demokratiske ytringer og demokratiske levde liv medskyldige i begått terror er sterkt urimelig. Skulle man brukt samme målestokk på andre grupper for begått terror ville dette fått urimelige konsekvenser. Det er svært mange terrorhandlinger begått av islamister rundt om i verden. To norske jenter ble f.eks. skåret hodet av -mens de levde- av islamister i Marokko. Er muslimer generelt medskyldige i det? Nei. Sovjet, Kina, Albania og Kambodsja hadde eller har styringssett som ikke er kompatibelt mtp menneskerettighetene. Er venstresiden i Norge vidt medansvarlig for det? Nei.

Noe annet er det hvis man konkret støtter eller oppfordrer til terror, drap og udemokrati. Vi kan ikke komme dit at vi bruker en mm-standard for f.eks. «medskyld» på en arena, men en annen km-standard for «medskyld» på andre arenaer. Midtpunktet i samfunnet må holdes i midten, ikke kunstig over på ene siden – og mennesker må behandles likt, rimelig og balansert. Å ville ta et oppgjør med terror og udemokrati er en god ting, men man må ikke gjøre det på en slik måte at man havner i samme grøft som man advarer mot- bare på motsatt side av veien. Man må heller ikke gjøre det slik at sannsynligheten blir stor for å finne nettopp udemokrati-i nærmeste speil.

Morten Nordby, Lillehammer