20. juni ble en trist dag for oss som ønsker å øke andelen elbiler i vår region. I april i år jublet vi da Fylkestinget i Oppland anbefalte at elbiler skulle kjøre gratis i bomringen. Slik ville politikerne bidra til en dugnad for det grønne skiftet gjennom å løfte den begredelige andelen av nullutslippskjøretøy i vår region, som pr. i dag er på beskjedne 2 %. Tre måneder senere valgte det samme fylkestinget å gjøre en U-sving ved å innføre 50 % (maks tillatt av regjeringen) bompenger for elbil i Oppland. Ironisk nok ble dette vedtaket gjort bare en time etter at fylkestinget hadde vedtatt at det var klimakrise i Oppland.

Det er nok ingen grunn til å frykte at de som kjører elbil i dag vil slutte med det på grunn av vedtaket. Teknologisk ville det være som å gå tilbake til hest og vogn.

Problemet er alle de som sitter på gjerdet og vurderer å gå over fra fossilbil til elbil i vår region. Vi vet at bompenger er et svært viktig insitament for mange som vurderer å gå over til nullutslippsbil, og da vil en prematur innføring av bompenger for elbil bidra til å bremse det grønne skiftet. Stortinget har bestemt at Norge kun skal selge utslippsfrie nye biler fra 2025. Dette hårete målet er innen rekkevidde, men det nås ikke uten at forbrukerne er med på laget. Da er det viktig å ikke rokke ved det folk flest opplever som de største fordelene ved å velge elbil.

Det nærmer seg valg i vår region. Mjøsen og omegn elbilforenings mer enn 3000 medlemmer vil se med stor interesse på hvordan de ulike partiene valgte å stemme i denne saken; Hvem som har tatt inn over seg at klimakrisen er vår tids største utfordring, og hvilke partier som ikke vil gjøre noe med det.

Eivind Falk

Leder, Mjøsen og omegn elbilforening