Opprør mot sykehusgalskapen

Av
DEL

leserinnlegg
Er det ikke snart på tide å sette en stopper for denne såkalte «innsparingen» som vi er vitne til ang. sykehuset på Lillehammer. Undertegnede har ved flere anledninger blitt akutt innlagt på sykehuset i Lillehammer. Der har jeg blitt mottatt av profesjonelle medarbeidere, fra leger til sykepleiere, som har gjort en utmerket jobb. For bare noen få dager siden ble jeg hasteinnlagt og måtte ligge på isolat i to døgn før smittefaren var over.

De som jobber på den enkelte avdeling gjør en fantastisk jobb, yter hjelp og bistand langt utover det man kan forlange. Sist jeg var der, synes jeg å merke en resignasjon hos enkelte av medarbeiderne for all den nedskjæring og innsparing som er foreslått og til dels iverksatt.

Er det ikke snart på tide at vi som bor nord for Mjøsa i Gausdal, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør og Nord Fron samt Sel kommune gjør opprør mot galskapen vi er vitne til fra styret i Sykehuset Innlandet? Den ene innsparingen etter de andre blir foreslått og prøvd satt ut i livet.

Vi har sett og opplever hva som skjer med Granheim Lungesykehus i Follebu, et sykehus som drives med overskudd. Folk blir friske, mange får et nytt liv etter behandling der.

Vi opplever at psykiatriske tilbud spesielt til unge mennesker som sliter blir lagt ned og mange unge i sin fortvilelse ikke orker mer. 15 januar leser vi i GD at infeksjonsavdelingen ved Lillehammer sykehus er foreslått nedlagt for å «spare penger»? Hva er det styret i Sykehuset Innlandet tenker på? Avdelingen sies å være en av de beste i landet, betyr det ingen ting?

Det kunne været skrevet mangt og mye om dette, men jeg skal avslutte med en bønn: Legg hele saken med dette «Mjøssykehuset» bort, det er ingen skam å snu. Sats på det som er i dag, bygg ut og forny det vi har. Ingen er tjent med «luftslott» i milliardklassen.

Thor G. Strøm, Gausdal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags