I mer enn et helt år har «dugnad» for de fleste handlet om håndvask, om å holde avstand, avstå fra utenlandsturer, og om å begrense antall nærkontakter. Samtidig forsøker kommersielle aktører å kuppe dugnadsbegrepet når de verver selgere til alt fra småkaker til doruller, alt med muligheter til en liten liten fortjeneste som kan brukes til et godt formål.

Nå får vi en liten påminnelse om hva dugnad og dugnadskultur egentlig er. På Lalm er ildsjeler i gang med å legge nye byggesteiner til et bredt fritidstilbud. Et bygdesamfunn som «har alt», bygger enda mer.

I en tid da organisert idrett sliter med frafall, forsøker et forholdsvis lite idrettslag å favne bredere. Tennisbane, frisbeebane, rulleskiløype, løpebane, grasbane, ishockeybane, curlingbane og opparbeidet turterreng ... Dugnadskulturen på Lalm har skapt aktivitetsrom for nesten alle.

Et idrettslag som vil legge til rette for både topp og bredde, for organisert idrett og aktivitet for folk som ikke ønsker å delta i organisert idrett, må sies å være en lokal samfunnsaktør utenom det vanlige.

Mest av alt handler det om å lage et trivelig og godt fellesskap

De to karene på byggeplassen, Imbert Kleiven og Iver Kleiven, etterlater ingen tvil om at den lokale dugnadskulturen er fundamentet for det lalmingene kan tilby.

Besøkende fra andre deler av norddalen får idrettsanleggene på Lalm til å framstå som regionale, og lalmingene deler raust på det de har. De tar sikkert gjerne også imot besøkende som leter etter gamle oppskrifter på hvordan skape dugnadsånd og dugnadskultur. Mest av alt handler det om å lage trivelige og gode fellesskap. Det har de sterk tradisjon for på Lalm.

Nå er de i gang med nye prosjekter, igjen. – Her er det mange luggume folk