Den nye politiske kvintetten i Lillehammer omfatter Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti. Gruppa mønstrer 24 av 47 representanter, det minste mulige flertall for å styre kommunen.

Den politiske plattformen viser med ord at Ap har tatt til seg erkjennelser, lærdom og behovet for mer ydmykhet. Partiet vil selvsagt spille en toneangivende rolle. Men langt mer enn tidligere er det samarbeidspartiene som skal fylle politikkens innhold i Lillehammer.

Økonomistyring og uroen innenfor helse og omsorg er iøynefallende saker å få på rett kjøl raskest mulig i Lillehammer-politikken. Opposisjonen vil selvsagt følge med i alt som skjer med årvåkent blikk. Selv Ap gikk i valgkampen langt i å erkjenne at tingenes tilstand ikke var som de burde være. Nå må ord følges av handling.

Lillehammer-politikkens nye jokere er KrFs Jytte Sonne og Johannes Wahl Gran og fra Miljøpartiet. Sonne får på mange måter en uriaspost som politisk leder for helse og omsorg. Et område KrF ikke har hatt ansvar for.

Jytte Sonne får Lillehammers mest utsatte politiske post. Hun trenger all den støtte hun kan få. For det må være et felles ønske for alle parter og partier at hun skal lykkes i å få sektoren til å ivareta alle nødvendige behov.

Et nytt MDG-ledet utvalg må bli noe mer enn et opplæringssted for nye folkevalgte

Et nytt miljø- og klimautvalg har vært foreslått før. Nå skal MDG vise hva partiet kan klare å tilføre lokalpolitikken av praktisk substans. Et slikt utvalg må bli noe mer enn et høringsorgan og opplæringssted for nye folkevalgte.

Med Terje Rønning (V) som ny varaordfører markeres Aps noe reduserte grep om politikkutformingen i Lillehammer. Så må formannskapet komme kraftigere på banen som et styringsorgan. Plattformen gir noen konkrete og enda flere vage løfter. De må innfris. Bommer kvintetten vil det være slutt for Aps makt etter fire nye år.

Her signerer de avtalen: Vil bli husket for å ha ryddet opp i økonomien