«Kommunene … er fellesskapet. Vi er til for innbyggerne, og derfor er kommunikasjon viktig», sier fagsjef i KS, Kjell Erik Saure.

KS understreker i sin Håndbok for ordførere at «omverden … ser på ordføreren som en forlenget arm av kommunen. Dette gjelder både i det offentlige og private rom. Det er viktig å gjøre grundige forberedelser før man skal … skrive et innlegg på sin private Facebook-profil. Nøkkelen for et godt forhold til … innbyggerne er mest mulig åpenhet og transparens. Det er viktig å fremstå som gode forbilder.»

«Ordføreren skal skape en møteplass der de er i dialog med innbyggerne over tid. En forutsetning er at man deler godt innhold som gjør innbyggerne motivert til å engasjere seg i fremtidige diskusjoner.»

«Ordføreren følger opp innbyggerdialog med informasjon om hvor og hvordan innspill blir vurdert, og gir en begrunnelse for hva kommunestyret har besluttet. Ordføreren er brobygger mellom de folkevalgte, administrasjonen, innbyggerne, næringsliv, foreningsliv og lokalsamfunnet.»

«Som ordfører bør du ta initiativ/legge til rette for en diskusjon om hvilke mål kommunen har satt seg og hvordan man bør gå fram for å nå målene. Hva må gjøres de kommende ukene, månedene og årene? Hvilke mål skal prioriteres?»

KS legger avgjørende vekt på ordførerens brobyggerfunksjon og at ordføreren derfor må være ordfører for alle kommunens innbyggere ikke bare for en liten menighet av sympatisører. Bruken av Facebook skal bidra til åpenhet og kreativitet, ikke være et ekkokammer for å pleie sin egen selvfølelse.

Petra og Jonas Øglænd, Lillehammer