Gå til sidens hovedinnhold

Ordførere påklager vedtak om å stoppe produksjon av settefisk i Mjøsa og Lågen

I et brev til Fylkesmannen i Innlandet har ordførerne i kommunene rundt Mjøsa, samt Øyer, gått sammen for å påklage Fylkesmannen i Innlandet sitt vedtak om å stoppe produksjonen av settefisk i Mjøsa og Lågen.

Det er Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune, som skriver dette i et brev til Fylkesmannen i Innlandet.

«Vi er bekymret for at det ikke lenger skal settes ut yngel. Utsetting av hunderørret er en del av konsesjonsvilkårene i Lågen. Denne utsetting har foregått i uminnelige tider. Å stoppe utsetting kan minke bestanden i faretruende grad, og en viktig tradisjon og fritidsaktivitet kan forsvinne. Vi ber derfor fylkesmannen reversere sitt vedtak og starte en involverende prosess for å sikre utviklingen i et av Norges største vassdrag.» kan man lese i brevet.

Les også

Sportsfiskeren tok opp kameraet da han så all den døde fisken: – En tragedie

«Vi, ordførerne rundt Mjøsa og Ordfører i Øyer kommune mener Fylkesmannen, i det minste, bør avvente sitt vedtak til fakta ligger på bordet fra den undersøkelsen det vises til. Å gjøre så vidt store inngrep basert på hva man tror fremstår som en dårlig fundamentert fremgangsmåte, som vi vil anbefale Fylkesmannen å gå bort ifra. Vi, mener en så viktig sak bør være gjenstand for en grundig utredning, hvor kommuner og andre berørte parter er involvert i arbeidet.» står det videre.

Les også

Fiskedød på Hunderfossen igjen: – Dette er to helt forskjellige hendelser

Les også

NY Fiskekonflikt i Gausdal: – Fjellstyrene er overkjørt