Ordføreren i Lillehammer er en aktiv bruker av sosiale medier. Men som ordfører bør hun lære seg å skille mellom bruk og misbruk. Facebook-siden brukes ikke slik KS anbefaler for ordførervervet (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge), nemlig til faktainformasjon og innbyggerdialog, men til å pushe reklame for å styrke sitt eget «politiske varemerke», og til å sparke nedover mot de som ytrer seg kritisk mot politikken som føres.

Sosiale medier er kjempeviktig for å informere og mobilisere om politiske saker, skape et bredt ordskifte, men det som foregår her er en måte å bruke det på som skaper mer vondt enn godt.

Ordfører poster tallrike saker som ikke har interesse for lokalsamfunnet, eller som bidrar til å aktivere eller informere innbyggerne. Dette er saker som isteden ser ut til å være konstruert for å forsøke å styrke sin egen offentlige image som suksessrik politiker. Sakene gir derfor ofte et feilaktig bilde av situasjonen, det er uheldig for de som er opptatt av faktabasert informasjon om det som foregår i kommunen.

Listen over antallet ganger det sparkes nedover begynner å bli lang. Det skjedde i debatten rundt utbyggingen av E6 gjennom Lågendeltaet. En innbygger som ble rammet av ordførerens nedsparking var for eksempel fylkessekretær for Naturvernforbundet i Innlandet, Sofie Solberg Stryken. Et annet eksempel er alle de tilfellene hvor innbyggere kommer med helt legitim maktkritikk av den politikken som føres, men hvor ordfører omtaler dette som elendighetsbeskrivelser og påklistrer andre en negativ merkelapp om at de bedriver svartmaling. Dette er ufin kommunikasjon. I faglitteraturen er det omtalt som en hersketeknikk for å selv skaffe seg makt, og få andre til å fremstå i et negativt lys. Dette er å legge opp til monolog, en polariserende form for kommunikasjon, temmelig langt unna den dialogarbeideren hun ble solgt inn til å være i forkant av valgkampen i 2019.

Det er derfor på tide at ordføreren renser sin egen Facebook-profil. En rendyrket ordførerprofil for alle byens innbyggere. Det tjener byen, innbyggerne og vår alles ordfører på!

Ulf Holberg, Lillehammer