Ordførerne med tydelig sykehuskrav: – En slik løsning vil skape uro

Ordførerne i Gudbrandsdalen har gått sammen om en sykehuserklæring.

Ordførerne i Gudbrandsdalen har gått sammen om en sykehuserklæring. Foto:

12 ordførere i Gudbrandsdalen og Lillehammer har gått sammen om en erklæring om hva de mener må ligge til grunn når Helse Sør-Øst skal velge lokalisering og ny sykehusstruktur i Innlandet. 

DEL

I erklæringen skriver de følgende:

Vi viser til vedtatt målbilde i foretaksmøtet i Helse-Sør Øst 8. mars 2019. I det videre arbeidet mener vi at følgende må ligge til grunn:

Lillehammer sykehus må velges som stort akuttsykehus med fødeavdeling. Med noen av landets ledende fagmiljøer er Lillehammer det mest komplette sykehuset mellom Oslo og Trondheim. Innbyggerne i vår region har allerede den lengste reiseavstanden til sykehuset. Lillehammer og Gudbrandsdalen er den delen av landet med den hurtigst voksende andel av fritidsinnbyggere. Det er helt uaktuelt at innbyggere i Nord-Gudbrandsdal skal ha Tynset som akuttsykehus. En slik løsning vil svekke pasienttryggheten og skape stor uro blant våre innbyggere. Det må legges til rette for ytterligere desentralisering av oppgaver slik at flere tjenester utføres lokalt. De lokalmedisinske sentra (LMS) må styrkes. Gode prehospitale tjenester er avgjørende i et stort fylke som er veldig spredt bebodd. Det må på plass en ny luftambulansebase i Mjøsområdet i tillegg til basen på Dombås. Vi forventer rask framdrift og investeringsmidler, og at det er Sykehuset Innlandet sin tur etter at sykehuset i Drammen står klart. Pasientene i Innlandet må sikres et godt sykehustilbud også i årene fram til ny struktur er realisert. Tilbudet ved sykehuset på Lillehammer må ikke svekkes før Mjøssykehuset er på plass.

Erklæringen er signert på Vinstra torsdag 18. juni av Edel Kveen (ordfører i Skjåk), Eldri Siem (ordfører i Sel), Bjarne Eiolf Holø (ordfører i Lom), Mariann Skotte (ordfører i Lesja), Astrid S. Ruste (ordfører i Dovre), Harald Sve Bjørndal (ordfører i Vågå), Rune Støstad (ordfører i Nord-Fron), Ole Tvete Muriteigen (ordfører i Sør-Fron), Arne Fossmo (ordfører i Ringebu), Jon Halvor Midtmageli (ordfører i Øyer), Anette Musdalslien (ordfører i Gausdal) og Ingunn Trosholmen (ordfører i Lillehammer).

Artikkeltags