Ordførervalg i uvisse etter splittelse i skolestriden

Kampen for å bevare Dovre skule skaper store problemer i forhandlingene mellom de tre like store kommunestyregruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Dovrelista.