OTTA: Statens naturoppsyn i Oppland har fått bekreftet at det var samme ulven som drepte til sammen 13 søyer i Gran og Nordre Land i vår.

– Vi hadde sikre ulvespor på det ene gårdsbruket. På det andre stedet var vi mer usikker. Men vi fant ulvespor ikke langt fra gardsplassen, opplyser Ole Knut Steinseth i Statens naturoppsyn.

Gode DNA-prøver gjorde det mulig å spore rovdyret tilbake til et revir langt øst i Sverige. Der ble ulven født i 2014.

– Det er typisk at de unge ulvene som dukker opp kommer fra revirene øst i Sverige. Det overraskende i dette tilfellet, var at ulven kom så tidlig på våren, sier Steinset.

SNO har ikke nye meldinger om bjørnen i Ringebu.

Les også: Ringebu-bamsen har forlatt hiet