Politiets sikkerhetstjeneste ønsker mer overvåking av det norske folk med lagring av all tele- og datatrafikk. Spørsmålet blir: Hvilken del av det norske folk som blir overvåket? Og hva hensikten med overvåking er?

Må dette gjøres for å hindre Russland og Kina fra å drive sin autoritære virksomhet? Forsvaret har jo rett og plikt til å tenke på landets sikkerhet, sies det. Men erfaring tilsier at de som bærer våpen har ikke tid til å tenke på demokrati.

Det som er uforståelig er at norsk etterretning fra før overvåker borgere med utenlandsbakgrunn i stor skala. Til og med USA driver jo etterretning i Norge i samarbeid med PST. I tillegg får etterretningen nå innvilget en tilnærmet ubegrenset autoritet til å gjøre hva de vil når det gjelder overvåking av de innfødte.

Det er mulig at dette blir gjort for å allmenngjøre forståelsen av at det de driver med er både riktig, samfunnsnyttig og nødvendig. Og etter hvert kommer det neste steget. Da blir nabo satt til å overvåke nabo, bror overvåke bror, venn overvåke venn. Vi får med dette et samfunn vi ikke ønsker oss.

Som en som kommer fra et sted med ekstrem undertrykking og overvåking unner jeg ingen det fremtidige samfunnet som nå ser ut til å klekkes ut av Europas egg.

Annaguli Yildam, medlem i Rødt, Lillehammer