På kommunens nettsider fristes det med jobb i en kommune hvor reiselivsnæringen de siste årene har hatt en rivende utvikling.

Full barnehagedekning samt god pensjonsordning og fleksitid er noe av det kommunen frister med for å trekke til seg kompetente søkere fra fjern og nær.

Listen over ledige stillinger

  • Logoped i stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver
  • Barnevernskonsulent
  • Prosjektleder for velferdsteknologi
  • Fagleder for plan og arealplanlegging
  • Avdelingsleder plan og utvikling samt fagleder for innfordring.

I tillegg er det ledige stillinger ved Vidarheim og Mosjordet barnehage samt i Øyerskolen.

Fortløpende ansetter kommunen i tillegg sommervikarer i Øyer Helsehus og hjemmesykepleien, samt støttekontakter for voksne og eldre.

Stilling som koordinator for barn og unge er foreløpig utsatt.