Jostein Hernæs skriver i en kommentar i GD 15.9 at maktkamp gir mange utslag. Det har han rett i! Den politiske maktkampen foregår åpent, eller skjult. I Øyer har vi bak oss en valgkamp som har pågått i flere uker. Den kommer på tampen av fire år med maktkampen i kommunestyret, ledet av Sp og SV, med ordfører Midtmageli som klubbefører.

I disse fire årene har Ap og H hatt et meget godt samarbeid, slik vi hadde de foregående fire år. At vi snakker sammen etter valget er naturlig. Frp har sagt at de ønsker å snakke med oss. SV ga positive signaler til Ap på ordførerutspørringen. Men Sp, som er en vesentlig part i et rødgrønt samarbeid, er tause.

Det er for øvrig en trend over hele landet at det rødgrønne samarbeidet slår sprekker. Her i Øyer har det aldri eksistert noe rødgrønt samarbeid, det nærmeste vi kommer var en planlagt samtale i 2015 som Sp avlyste. Vi finner det mer enn rart at noen kan tro at de som ikke støtter sittende ordfører i Øyer, skal snu på femøringen fordi noen i GD ønsker det.

Kommentaren til Hernæs har overskriften: «Hvordan skal vi begripe politikk etter dette?» En kan lure på hvor han vil med spørsmålet. Han har en karakteristikk og en omtale av ordførerkandidaten fra et parti som stiller liste for første gang i Øyer, som vi stusser på. Særlig når vi vet at andre får sine leserbrev refusert for mindre overtramp enn dette. På forhånd ble det av noen innbyggere spådd at Frp/Fridtjof ikke ville få en eneste stemme på Tretten. Der tok de feil. Det er ingen hemmelighet at Ap og Frp står på hver sin side i rikspolitikken, men det er lov. Og Bjerke har akkurat samme lovlige rett til å stille til valg som andre har, for eksempel Midtmageli. At Hernæs ikke blir klok på det som foregår og har foregått i mange år i Øyer, skyldes kanskje mangel på lokal kunnskap? Og for tett forhold til Sp? Vi som har deltatt på møter i kommunen i disse fire årene har opplevd store saker som har rystet oss. Hvor bra sittende ordfører har håndtert disse sakene, kommer an på hvilken partibok du fører, hva du vet fra før og hva du forventer. Den som snakker med folk, vet at det er svært ulike oppfatninger om en og samme sak ute på bygda. Det er disse oppfatningene som gjør at folk stemmer som de gjør, ikke meningene til noen i GD.

Første bud for en politiker uansett partibok er åpenhet og ærlighet. Kommunestyret skal være et politisk verksted, der ting skal komme fram i åpenhet og bli behandlet, ikke avfeid. Og vi mener det er god folkeskikk å vise respekt overfor alle velgerne; hver stemme er like god.

Roar Holten og Lisa Kramprud, leder og nestleder i Øyer Ap