Øyer-Otta vil koste sju milliarder – kan bli 17 minutter raskere å kjøre

Det er spor å finne i rapporten fra Nye Veier om hvordan ny E6 fra Øyer til Otta blir.