Øyer Seniorkor

Øyer seniorkor starter opp igjen med øvelsler på Øyer Samfunnshus Tingberg

tirsdag 22. august klokken 10.00 - 11.30.

Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.