Mindreforbruk på 6,6 millioner i Øyer

Artikkelen er over 1 år gammel

Øyer kommune har gjort opp årsregnskapet sitt for 2018 med et mindreforbruk på 6,6 millioner kroner. Rådmann Ådne Bakken foreslår at det meste av overskuddet overføres til kommunens disposisjonsfond som dermed ender på 23 millioner kroner.