Øyer brukte nesten 10 mill. mindre enn budsjettert i fjor

Artikkelen er over 1 år gammel

Regnskapet for Øyer kommune er gjort opp med et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 9,6 millioner kroner i 2018