Øyers politikere skal konkludere om ulovlig bygging – for lukkede dører

Kommunedirektøren i Øyer tilrår at kommunestyret lukkes når politikerne skal ta stilling til om de fortsatt skal kreve riving av campinghyttene på Båtstø.