På disse byggene skal det brukes 374 millioner kroner

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt at fylkeshuset i Hamar skal rustes opp for 349 millioner kroner og på fylkeshuset i Lillehammer skal det brukes 25 millioner kroner.