Igjen er det duket for skoledebatt i Gudbrandsdalen. En debatt som handler om hvorvidt de yngste barna skal gå fire eller fem dager i uka på skolen. En debatt som handler om så mye mer enn skolestruktur.

Antall dager på skolen handler selvfølgelig aller mest om barns læring. Beskjeden fra den administrative ledelsen i Nord-Fron og rektorene er klar. De yngste elevene vil få bedre læringsutbytte hvis undervisningen går over fem dager.

Firedagers skole handler også om likestilling. En slik ordning er med å legitimere og forlenge kvinners deltidsarbeid, viser en rapport det uavhengige forskningsinstituttet NORCE har laget etter kartlegging i fire Agder-kommuner. Ordningen støtter opp under tradisjonelle normer og tradisjoner, som kjønnsrollemønster og deltidsarbeid, og gjør det ekstra vanskelig å velge fulltidsarbeid.

Kommuner som arbeider for økt heltidskultur, er nødt til å tilby nok skoledager slik at det faktisk er mulig å jobbe heltid. Manglende heltidsstillinger er spesielt et problem innenfor helse og omsorg, en sektor som i stor grad rekrutterer kvinner.

Hele Gudbrandsdalen trenger sårt flere kvinner i arbeidsfør alder. Kvinner som ser at det er mulig å gjøre karriere, være økonomisk uavhengige eller at det er mulig å klare seg som alenemor eller uten besteforeldre.

Kun tre prosent av 1. og 2.-klassingene i landet har fri en dag i uka. Foreldre som sender dem på skolen er ikke dårligere foreldre, og barna lider ingen nød.

Det er på høy tid å innføre femdagers skoleuke i alle kommuner. Både for barnas læring, for økt likestilling, for flere heltidsstillinger og for økt tilflytting og distriktsutvikling.

Er det rett å ha borna heime?

Firedagers skoleuke har gått ut på dato

Hvorfor flytter det ikke flere unge damer hit?