Gå til sidens hovedinnhold

På liv og død i Nord-Gudbrandsdalen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styret i Helse Sør-Øst fullfører i disse dager planene for ny sykehusstruktur i Innlandet. Lillehammer sykehus står i fare for å bli lagt ned, men grunnlaget for beslutningen bygger på tall som tilslører virkeligheten.

Befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen har allerede lengst reisevei til akuttsykehus, og nedleggelse av Lillehammer sykehus vil gjøre veien enda lenger. Har ledelsen i Helse Sør-Øst glemt at alle har lik rett til helsehjelp? Eller mener de at et menneskeliv er mindre verdt i Nord-Gudbrandsdalen enn rundt Mjøsa? Avstanden fra utkantene av distriktet inn til den planlagte plasseringen av nytt sykehus tilsvarer avstanden fra Oslo til Vinstra. Det er langt å reise med et barn som strever med å puste. Hvem i Oslo ville finne seg i å ha så langt til nærmeste akuttsykehus?

Sykehuset Innlandet har sett på kartet og funnet ut at det er kort vei fra Nord-Gudbrandsdalen til Tynset sykehus, og mener det kan erstatte Lillehammer som akuttsykehus. Her burde kartstudiene suppleres med feltstudier, fortrinnsvis i vinterhalvåret. Når veien går over Dovrefjell til Tynset, er det vanskelig å komme frem tidsnok. Reiseavstand må også måles i tid.

Jeg har den beste jobben. Som fastlege og legevaktslege er jeg en del av den akuttmedisinske kjeden sammen med dyktige helsearbeidere på legevakt og legekontor, jordmødre og ambulansepersonell. Vi er førstelinjen i helseberedskapen som verner om liv og helse døgnet rundt. AMK og sykehuset støtter og fører kjeden videre. Det at arbeidet føles meningsfullt gjør at jeg holder ut arbeidsbelastningen som fastlege og legevaktslege i distrikt.

Jeg har den verste jobben. Netter med blod og kaos, dårlig flyvær og pasienter som aldri fikk en sjanse. Helse Sør-Øst vil gjøre jobben min enda vanskeligere ved å legge ned Lillehammer sykehus som akuttsykehus. Helseforetaket må ta sitt samfunnsansvar på alvor, og ikke la økonomenes beregninger trumfe faglige hensyn. For innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen vil plasseringen av akuttsykehuset kunne bety forskjellen på liv og død.

Therese Renaa, fastlege ved Otta legekontor