Gå til sidens hovedinnhold

På Nordseter utfordres fjellgrensen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har med interesse lest kommunedirektørens saksframlegg for områdeplan Nordseter som skal behandles i planutvalget denne uken. Gropmarkas Venner liker mye av innholdet, men vi har stoppet opp ved noe vi virkelig håper å kunne drøfte nærmere.

Planprogrammet åpner opp for å gi innspill på fritidsbebyggelse 250-300 meter ovenfor dagens bebyggelse på Nordseter. Innspill skal deretter konsekvensutredes og til slutt skal dette danne grunnlaget for ny byggegrense mot fjellet. Vi blir utrygge av denne prosessen.

Det er alvorlig for Nordseter når vi beveger oss over Kaussetra og utfordrer vår foreslåtte byggegrense mot Sjusjøen/Ringsaker. Her er det en gammel ferdselsåre, et viktig friluftsområde for turfolket sommer og vinter, og ikke minst en viltkorridor av stor betydning. Dette må lillehamringene være klar over.

Setrene har en tradisjon og kultur for å ligge øverst på fjellet. Kaussetra ligger øverst på Nordseter, der hovedstien til Lunkefjell starter. Lunkefjell er etter Nevelfjell det mest populære turmålet i Fåberg Østfjell. Kaussetra markerer slutten på bebyggelsen og starten på fjellområdene mellom Nordseter og Sjusjøen. Det gamle beiteområdet på oversiden av setra er foreslått som utbyggingsområde av Nevra Fjellandsby.

Gropmarkas Venner har foreslått en tydelig grense mot Lillehammerfjellet og Sjusjøen.

Vestfra langs Grøtåssetervegen – opp Nordsetervegen – Kausvegen i overkant av Høgfjellia hyttefelt – linje rett ned til Sjusjøvegen i østkant av hyttefeltet.

Nå må vi se til kommunene rundt oss og ta lærdom av det.

Ivar Ringen, Gropmarkas Venner