– På papiret ser det ut som det er flere ansatte enn det er

Lillehammer sykehus hadde 68 brutto årsverk for mange i 2019 og har fått beskjed om å kutte. Men regnskapet til sykehusene Innlandet inkluderer overtid. – Det gir et skjevt bilde, sier hovedtillitsvalgt for overlegene, Stein-Helge Tingvoll.