Søndag kom nyheten om at det er gjort nok et gigantbeslag av kokain i banankasser hos Bama i Oslo, bare uker etter et beslag av 800 kilo samme sted. Det siste beslaget skal være større enn det første, og er anslått til å være på mellom 800 og 900 kilo. 13. april beslagla Tolletaten, Kystvakten og politiet over 100 kilo kokain fra et lastefartøy fra Sør-Amerika i Husnes i Vestland fylke.

Vi snakker om beslag med en vanvittig gateverdi. Under beslaget som ble gjort til sjøs, ble seks personer pågrepet, siktet for grov narkotikakriminalitet og varetektsfengslet. Når det gjelder de store beslagene på bananlageret, er politiet tilsynelatende i villrede: Ingen mistenkte, og heller ingen indikasjon på hva som skulle være stoffets endelige adresse.

Kanskje havnet banankassene med kokain i Norge ved en feil. Kanskje var noe av det ment for en nese nær der du bor.

Historiene om ny festkultur og rusmidler som erstatter eller kommer i tillegg til alkoholen er mange. Historiene og bekymringene hører våren til, men vi har et inntrykk av at det blir flere av dem.

Tidligere i år kunne vi melde at antall anmeldelser for narkotikalovbrudd sank med 17,5 prosent i 2022, sammenlignet med 2021. Samtidig avviser politiet at nedgangen reflekterer redusert bruk og omsetning. – Snarere tvert imot, det er store mørketall, uttalte politistasjonssjef Terje Krogstad ved Lillehammer politistasjon til GD.

I 2022 tok politiet 20 prosent flere ruspåvirkede bilister enn året før. Det kan være et resultatet av bedre kontroller og bedre tester. Men det kan også være en indikasjon på økt rusmiddelbruk. Når regjeringen vil gi tollvesenet adgang til å teste bilister for ruskjøring, er det å styrke den kollektive årvåkenheten. Så får hver og en av oss følge med i egne omgivelser, og snakke med både naboer og egne avkom om rus.