Palmeolje

- Av hensyn til regnskogene burde den særdeles lite gjennomtenkte satsingen på biodrivstoff bli stanset umiddelbart, skriver Per Svardal.

- Av hensyn til regnskogene burde den særdeles lite gjennomtenkte satsingen på biodrivstoff bli stanset umiddelbart, skriver Per Svardal. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg


Jeg så denne uken at klimaminister Ola Elvestuen har måttet innse at palmeoljer fra nedhogde regnskoger er det viktigste råstoffet for biodiesel. Endelig kommer den erkjennelsen. For de som har vært villige til å regne på det, har det ligget åpent i kortene i mer enn 10 år. Det er nødvendig å illustrere det med noen tall:

Norges totale energiforbruk ligger på om lag 240 TWh (milliarder kilowattimer) per år. Transport bruker årlig om lag 60 TWh. Norsk landbruk dyrker årlig om lag 20 TWh energi. Dyrket vi vårsådde oljevekster på hele Norges dyrkede areal, ville det kunne dekke om lag 10 % av transportsektorens behov. Men da har vi brukt opp hele vårt dyrkede areal til å dyrke bildrivstoff, og andre måtte dyrke all den maten vi trenger.

Det er mange år siden Time Magazine skrev at dersom USA skulle dyrke mais for å produsere bioetanol til å drive hele sin bilflåte på, ville det kreve fem ganger USAs dyrkede areal. Skog er heller ikke løsningen. Utenom tropene, er det bare vi i det nordlige barskogsområdet som har skog av betydning per innbygger. For noen år siden ble den uutnyttede tilveksten i norske skoger beregnet til 15 TWh. Klimagassutslippene fra de kjemisk prosessene som må til for å gjøre trevirket til bildrivstoff, vil være meget store. Netto klimagevinst ville ikke en gang redusere utslippene fra transport med 10 %.

Dette forteller oss at tilgjengelig biomasse fra jord- og skogbruk er en ytterst, ytterst sparsom ressurs i forhold til behov. Verden har ikke veldige jord- eller skogbruksareal som ligger brakk og bare venter på å bli tatt i bruk. Av hensyn til regnskogene burde den særdeles lite gjennomtenkte satsingen på biodrivstoff bli stanset umiddelbart. Klimaministerens respons er imidlertid begrenset til at det å legges moms på biodieselen. Så er vi altså der i klimapolitikken: Bare vi betaler moms på biodiesel laget av palmeoljer, så er nedhogging av regnskogen for å dyrke planteoljer for transportsektoren fortsatt et viktig klimatiltak.

Og uansett! Klimagevinsten ville bli mer enn dobbelt så stor dersom planteoljene ble brukt til å erstatte kull i for eksempel sementproduksjonen, stålproduksjonen, eller i kullkraftverk. Ble de brukt til å erstatte brunkull, ble klimagevinsten mer enn tre ganger større enn det en oppnår ved å gjøre de om til biodiesel for å erstatte olje.

Per Svardal, kjemisk prosessingeniør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags