Næringslivet i Lillehammer, med støtte fra reiselivet, sykehusaksjonen og Hammartun skole, er offensive. De prøver å sette som premiss for parkeringshus i fjell, at Bankenkrysset må få rundkjøring. Men å gjøre parkering i fjell avhengig av rundkjøring er ingen nødvendig strategi.

I mange år har næringslivet, det offentlige og innbyggerne diskutert hvor mye bedre det vil bli dersom Bankenkrysset gjøres om til rundkjøring. Elevene vil få en tryggere skoleveg, byen vil få en hyggeligere atkomst, og det frigjøres rom til nye hyggelige plasser. I tillegg vil trafikkflyten bli bedre. Det er med andre ord mange gode grunner for å bygge rundkjøring i Bankenkrysset. Også ordføreren i Lillehammer er positiv til det.

Krysset har blitt diskutert i mange år. Både staten, fylkeskommunen og kommunen må sammen finne en løsning. Det tar tid.

Parkeringshus i fjell kan bygges uten rundkjøring i Bankenkrysset

Det er bra at aktører står på for rundkjøring og parkeringshus i fjell, men det er også viktig å være realistisk og ikke stikke kjepper i hjulene for seg selv. Det verneverdige huset på hjørnet av Kirkegata kan ikke uten videre rives for å få plass til en rundkjøring. Hensynet til de skjøre, gamle trehusene i gågata må også ivaretas når bakken under skal graves ut.

Parkeringshus i fjell kan åpenbart bygges uten rundkjøring i Bankenkrysset. Det vet også næringslivet. Likevel går de hardt ut for å få det offentlige til å si ja til rundkjøring. Hvis ikke det er mulig, ønsker de at kommunen går med på en intensjonsavtale om at det bygges rundkjøring på sikt. Lillehammer Parkering AS trenger å lande hvor inn- og utkjøringen til parkeringshuset skal være for å komme videre med planene.

Parkering i fjell og rundkjøring i Bankenkrysset er bra for Lillehammer. Byen trenger ildsjeler og initiativ. Energien bør rettes for å få til begge deler, men la ikke det ene ødelegge for det andre. Parkering i fjell bør ikke stanses av mulig urealistiske krav.