Kathrine Lunde har en tydelig og god kommentar i GD lørdag. Hun peker på hvor negativt det er for lokaldemokratiet at kvinneandelen i kommunestyrene ble svært lav i mange av distriktets kommuner etter valget.

Det er flere argumenter for at kvinner skal delta i politikken på linje med menn. Statsviteren Helga Hernes nevner tre argumenter. Rettferdighetsargumentet - fordi et kjønnsrettferdig lokaldemokrati gir et mer demokratisk politisk system og bedre funderte politiske løsninger. Interesse- eller konfliktargumentet - fordi kvinner i blant har motstridende interesser i forhold til menn, og kvinner må ha anledning til å ytre og forsvare sine interesser selv.

Les også

Det er ikke rart det ikke er flere kvinner i politikken når det er fullt av skrævende menn

Ressursargumentet - fordi kvinner er like dyktige som menn, men kan ha andre erfaringer og perspektiv som kan bidra til at de foreslår andre prioriteringer og setter nye saker på dagsorden. Derfor er det avgjørende for utviklingen av Innlandet at kvinner deltar i kommunepolitikken.

De politiske partiene har ansvar for å jobbe bevisst for å sikre en balansert kjønnsrepresentasjon først gjennom nominasjonsprosessen, så ved å sette temaet på dagsordenen før selve valget og så til sist i konstitueringen av råd og utvalg nå i etterkant av valget. Partiene må ta ansvaret fordi resultatet av valget viser at kjønnslikestilling ikke kommer av seg sjøl.

Ingrid Guldvik, professor emerita, Høgskolen i Innlandet