Gå til sidens hovedinnhold

Pasientene kan ikke være en evig kasteball

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Lillehammer kommune sliter med å gi hjelpen pasienter som skrives ut fra sykehuset har krav på. Kommunen opplever at pasienter skrives ut hyppigere og at pasientene er dårligere enn før. Kommunen er ikke alltid enig i at pasientene er klare for å forlate sykehuset og behovet for oppfølging er omfattende. Finner ikke kommunene en løsning for pasienten, får de bot. Det er det siste kommuner med tynnslitt økonomi trenger.

Sykehuset Innlandet har ikke endret utskrivningspraksis, men bekrefter at det har vært en økning i antall utskrivningsklare pasienter. Tallet var lavt sett 2020 under ett. Det vil si at antallet pasienter som overføres til Lillehammer, er et antall kommunen må regne med.

Samhandlingsreformen fra 2012 skulle gjøre samarbeidet mellom sykehus og kommunene bedre. Pasientene skulle skrives ut raskere, og tilbudet til kommunene skulle bygges opp. Reformen fungerer ikke slik den skulle. Sykehusene og kommunene er ikke likestilte nok. Det går ut over samarbeidet. Pasientene har blitt en kasteball ingen kan ha.

Sykehusene og kommunene må gå fra å vare parter til å bli partnere

Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund har inngått en avtale for at samarbeidet skal bli bedre. Helsefellesskap er den nye betegnelsen. En bedre samarbeidsstruktur skal sikre involvering. Kommunene i vår region skal vedta helsefellesskap Innlandet. Nå er det viktig at den nye samarbeidsformen blir noe mer enn et skalkeskjul for å vise at regjeringen tar grep.

Det er på høy tid at pasientflyten fra sykehus til kommuner blir bedre. Med økende antall eldre må kommunene i større grad rustes for å ta imot pasienter sykehusene ikke lenger skal ha. Det vil blant annet presse hjemmehjelpstjenesten ytterligere. Sykehusene og kommunene må i framtida gå fra å være parter til å bli samarbeidspartnere. Pasientene har for lenge vært en kasteball.