Pasientenes sikkerhet settes i spill

TILSYN: Fylkesmann Knut Storberget bør melde sin interesse for ivaretakelse av pasientenes sikkerhet i Innlandet.

TILSYN: Fylkesmann Knut Storberget bør melde sin interesse for ivaretakelse av pasientenes sikkerhet i Innlandet.

DEL

GD MENER
Vi anerkjenner sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard sin rett og plikt til å kunne forskyve pasientstrømmene internt i Sykehuset Innlandet. Det er en styringsrett hun har.

Derimot: Det er bekymringsfullt når hun via sine medarbeidere forvalter styringsretten på en måte som truer pasientsikkerheten. Det er likeledes bekymringsfullt når hun og hennes medarbeidere ikke overholder informasjonsplikten som gjør det mulig å sette pasientsikkerhet i høysetet.

Det er kort og godt bekymringsfullt når økonomiske hensyn blir viktigere enn å ivareta pasientenes hensyn.

Styret i Sykehuset Innlandet og toppledelsen i Brumunddal framstår som mer og mer presset når lederskapet mister bakkekontakten med sin egen organisasjon. Fylkesmann Knut Storberget bør være forberedt på å melde sin interesse i å etterprøve forsvarligheten i sykehusets drift.

Fylkesmannen bør forberede seg på å etterprøve forsvarligheten i sykehusets drift

Styret legger vekt på samhandling med kommuner og primærhelsetjenesten. Hvorfor misligholdes da informasjon og samarbeid med legene i Gudbrandsdalen når ø-hjelpspasienter skal styres vekk fra Lillehammer? Og hva slags medisinsk trygghet er det for pasienter fra Nord-Gudbrandsdal å bli transportert til Tynset framfor til Lillehammer? Hvilke medlemmer i styret ville selv ønske å være i en slikt situasjon?

Sykehusene sliter med sin økonomiske drift. Kan det skyldes at de har for få, ikke for mange medarbeidere? For få medarbeidere gir kostbare innleie og spiralen går den gale vegen. Også Hamar-Elverum vil slite mer etter at sykehusene nå ikke har utsikter til omstillingsmidler øvrige sykehus ikke har hatt. Anne Enger avviser en plan B til Mjøssykehus. Mye kan tyde på at styret selv nettopp styrer mot en slik situasjon. Dagens driftssituasjon truer mer og mer pasientene.

LES OGSÅ: Stort sykehus-press på Lillehammer gjør at pasienter fra norddalen sendes til Tynset

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags