Gå til sidens hovedinnhold

Pasienter er mer enn tall i et regneprogram

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.


I GD leser vi om at for mange pasienter sendes fra akuttmottaket og videre inn på sykehusene i Innlandet sine ulike avdelinger. Minst 3000 for mange legges inn, mener ledelsen. Andre sykehus, som Sykehuset i Østfold, klarer i større grad å unngå innleggelse. Samtidig forteller enkeltpersoner om manglende hjelp.

Jakten på innstramminger gjør at pasienter i dagens helsevesen fremstår som tall i et regneprogram. Måten sykehus styres på i dag, gjør at bedriftsøkonomisk «lønnsomhet» settes foran helsefaglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet.

Dagens organisering av sykehus, helseforetaksmodellen, fører til at den løpende driften må reduseres både i forkant og etterkant for å finansiere store investeringer. Ledelsen til Sykehuset Innlandet har kun et knapt år på seg til å bevise at de har en økonomi som gjør at Stortinget kan bevilge lån til nytt sykehus. Kravet til lønnsomhet fører også til at nye sykehus bygges for små. En fersk utredningene om Mjøssykehuset viser at det er beregnet for få senger til psykisk helsevern.

Sykehusavdelingene i Innlandet er fulle, og de ansatte for få. Hvor mange ansatte som er på jobb og ikke hva som er lurt, setter lista for hvor mange pasienter sykehusene kan ta imot. Behovet for hjelp vil øke i tida som kommer. De eldre blir flere og lever lengre.

Det er mye ved sykehusene drift i dag som ikke fungerer til det beste for pasientene. Tida er overmoden for at Arbeiderpartiet gir slipp på modellen Stoltenberg-regjeringen for 20 år siden innførte. Både SV og Sp var kritiske til å innføre foretaksmodellen i 2001. Nå vil de ha omkamp, det vil også Rødt. Nå har den nye regjeringen mulighet til å finne en ny måte å styre sykehusene på.

Støre-regjeringen er inne på et bedre spor, selv om Ap ikke har sagt seg villige til å skrote modellen. I Hurdalsplattformen står det at markedstenkningen skal reduseres, grunnfinansiering skal økes og nye sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet. Selv om Sp ikke ønsket å styre med SV, er denne alliansen nå viktig for å skape tilstrekkelig endring.

Partiene trenger ikke gå så langt som til igjen å gi fylkene ansvaret for sykehusene. Men folkets representanter på Stortinget må sikre seg større makt. De ansatte som jobber tettere på pasientene må lyttes mer til. Framtidas sykehus må rustes opp etter pasientenes og samfunnets behov. Ikke bare i teorien, men i realiteten.

Da er det ikke bare å sammenligne tallene fra sykehus i Østfold med tallene til sykehus i Innlandet. I et fylke hvor befolkningen er eldre enn ellers i landet, er det ikke bare å sende gamle pasienter hjem. En pasient fra norddalen, som har vært så heldig å bli kjørt til Lillehammer fremfor å bli transportert på rufsete veger til Tynset, kan ikke bare sendes hjem igjen for så å svinge innom sykehuset dersom tilstanden forverrer seg.

Pasienter handler om så mye mer en tall i et rigid system.

Kathrine Lunde Solbraa

Kommentator i GD

Les også

Fulle avdelinger og mangel på ansatte: – For mange blir innlagt på sykehusene i Innlandet