Gå til sidens hovedinnhold

Pasienter viktigere enn politikere i sykehussaken?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


For mange år siden valgte kompromissfokuserte politikere å enes om et dårlig valg for et nytt Mjøssykehus, nemlig «ved Mjøsbrua». Ingen (Mjøsby) skulle ofres eller forfordeles, selv om alle nok var klar over at valget var langt fra optimalt.

Dette er krampaktig opprettholdt, senest av fylkesordfører Even Aleksander Hagen forleden dag. Ting er endret, så man kunne spurt om valget fortsatt var fornuftig! Mange andre har stilt spørsmål om dette er og var et godt valg. Hamarordfører Einar Busterud og andre i sørenden av området kjemper for at det store akuttsykehuset bør trekkes sørover mot Hamar.

Men la oss se på fakta. Hvor bor folk og hvor langt må de reise for å bli behandlet? Pasienter som behøver akutt sykehushjelp bør «trumfe» fylkespolitikere og administrativ sykehusadministrasjon som i store møterom og kontorer velger «målbilder» basert på fastlåste holdninger og tidligere vedtak.

For å sjekke fakta så har vi sett på alle kommuner i Sykehuset Innlandets opptaksområde. (Tynsets lokale opptaksområde tatt ut). Innbyggertall, avstand og kjøretid til akuttsykehuset i kilometer er tatt fra SSB og NAF reiseplanlegger, korrigert med kjente, vedtatte veiutbygginger. Fra disse fakta kan man finne geografisk beste plassering for ett stort akuttsykehus.

For å leke med mulig valg, har vi valgt å se om f.eks. Lillehammerområdet ligger i nærheten av slik plassering. Ved å benytte tallene beskrevet ovenfor har vi sett på hvor en «optimal» plassering ville være. I regnestykket gir vi tett befolkede områder fordel, slik at en kommune med f.eks. ½ times kjøring til sykehuset med 20 000 innbyggere, veier det samme som en annen kommune med 1 times kjøring og 10 000 innbyggere.

Det viser seg da at selv med hovedsykehuset trukket mot nordenden av Mjøsa, så er det fortsatt i gjennomsnitt kortere reisetid fra kommuner som ligger sør for Lillehammer (gjennomsnittlig ca. 55 min) enn for dem som ligger nord for (ca. 61 min). Det betyr altså at «rettferdig» (overfor pasienter, ikke politikere(!)) plassering av ETT stort sykehus vil være NORD for Lillehammer. At sykehuset skulle trekkes sørover, f.eks. til Hamar, synes derfor feil.

Fra ytterkantene av opptaksområdet er avstand/kjøretid til f.eks. Lillehammer:

Som man ser så er det de nordligste områdene som har lengst reisevei. Med hovedsykehus lenger sør, f.eks. Moelv, så vil dette favorisere» de sørlige deler av opptaksområdet. Helse Sør-Øst så dette og vraket Sykehuset Innlandets forslag om bare ett stort hovedsykehus. De gjorde et klart klokere valg ved å «fordele» pasientene på to akuttsykehus og ett elektivt sykehus.

I geografisk utstrekning er Sykehuset Innlandets opptaksområde det klart største blant Helse Sør-Østs helseforetak. Derfor er det fornuftig å ha flere sykehus nærmere der folk bor, både reisemessig og pga. risikospredning, jf. Pandemisituasjonen. I andre regioner som er geografisk mye mindre har man flere sykehus, f.eks. Kongsberg, Ringerike, Bærum og Drammen i Vestre Viken.

Så alt taler for at dersom man skal legge fakta og rasjonelle kriteria til grunn, så bør man bygge ut et utvalg av de eksisterende sykehusene. Opinionsundersøkelsen som nettopp er offentliggjort viser også at befolkningen, særlig i den nordre del av opptaksområdet, ikke ønsker ett stort hovedsykehus. De vil heller bygge på eksisterende sykehusstruktur med f.eks. Elverum, Gjøvik og Lillehammer Sykehus.

Så får vi bare håpe at styret i Helse Sør-Øst legger fakta og fornuft til grunn for sitt valg av sykehuslokalisering!

Svend Strand, Lillehammer, Sykehusaksjonen 2020