E6 forbi Lillehammer er en av de viktigste og mest trafikkerte nasjonale transportårene, og med FrP i regjering fikk vi gjennomslag for firefelts motorvei nordover fra Oslo forbi Hamar og Lillehammer etter mange års jobbing. Utbyggingen er godt i gang og allerede i statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt bygging og bevilget penger fra Roterud til Storhove. Samferdsel handler om fremkommelighet, nærings- og befolkningsutvikling, miljø og ikke minst trafikksikkerhet.

Så langt er mye av forarbeidet gjort klart, flere hundre millioner er investert i prosjektet og hus har blitt revet og alt er klart for byggestart nå i vinter. Så kommer innsigelsen fra miljøaktivister som under hele høringsperioden har sittet stille, og vedtaket fra Miljødirektoratet stopper hele prosjektet. Hvordan er dette mulig? 4-felts motorvei gjennom Åkervika løste den gang sittende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en god måte med dialog. Samtidig ser vi også at miljøbevegelsen sier ja når jernbanen foreslår å legge ny dobbeltsporet jernbane gjennom et naturreservat ved Hamar. Så når alt kommer til alt handler dette egentlig mest om at aktivister er for tog og mot bil? Regjeringsmedlemmene sitter på gjerdet og aksepterer dobbeltspillet som utspilles fra miljøaktivistene som ikke ønsker vei.

Dette kan ikke FrP være med på. Planleggingen av vegen har pågått siden 2011 og siden den gang har det vært mange politiske medvirkningsprosesser lokalt og nasjonalt. Politisk har utbyggingen blitt vedtatt i nasjonal transportplan og den har vært på høring og til gjennomgang i en rekke offentlig organ.

Regjeringen sitter passive og ser på. De later som de ikke kan gripe inn, men selvsagt kan de det. Veien må bygges og regjeringen må vise handlekraft og finne de gode løsningene, FrP klarte det forbi Hamar så jeg har troa på at hvis sittende regjering ønsker vei så får de det til. Der det er vilje, er det også løsninger. Regjeringen er pr. nå uten vilje, og lar SV styre med sin «stopp veibyggingen»-kampanje.

FrP mener det er svært uklokt og uholdbart. Vi trenger gode veier – det er viktig for næringslivet, innbyggerne, miljøet, befolkningsutvikling og trafikksikkerheten.

Wenche Haug Almestrand, fylkestingsrepresentant, Lillehammer FrP