Fredrik Jacobsen (GD 19.10.) mener Øyer er en vakker og likestilt kommune som ikke har noe med kvinneundertrykkelse gjøre. Som Jacobsen riktig påpeker: Øyer har jo hatt to kvinnelige ordførere etter hverandre.

Likestilling og like muligheter er imidlertid ikke noe som kan tas for gitt. Selv om de kanskje har vært til stede historisk sett, så er det dessverre ikke slik at likestillingen dermed er oppnådd én gang for alle. Når Mari Botterud på et tidspunkt har vært ordfører, så er Øyer ikke dermed blitt en likestilt kommune for all fremtid. Det er som å si at Iran er et likestilt land nå, for likestillingen i Iran ble oppnådd i 1978.

Det er ikke godt å si hva som skjedde i Øyer Senterparti i dagene etter valget når den eneste legitime ordføreren, Laila Skåden, ble ditchet, for fremstillingen av saken i GD er mildt sagt rotete. Det tjener jo ikke Øyer Senterparti å komme med det fulle hendelsesforløpet heller, så det er best å gi tåkete svar, slik som lederen i Øyer Sp, Marte Lang-Ree, vellykket gjør. Det er påfallende med diverse referanser til anonyme personer og diffuse møter og telefoner. Lang-Ree sier også at det er flere momenter som ikke er naturlig å kommentere slik at vi for all del ikke får vite hva som skjedde i kulissene da Laila Skåden ”ble dolket i ryggen”, som Skåden selv sier.

Senterpartiet er naturligvis ikke tjent med at den fulle sannheten kommer frem, for den er ikke vakker. Skåden ble presset til å trekke seg og under press tenker ingen klart.

Jeg lærte i min tid i politikken: Gubber finnes av begge kjønn. Det virker å være mange slike i Øyer Senterparti. Det er imidlertid håp: Marte Lang-Ree åpner NÅ opp for at de skal gjøre sitt ytterste for å imøtekomme Skådens ønsker når det gjelder politiske posisjoner. Da bør Skåden kreve vervet som hører til henne som partiets eneste legitime ordførerkandidat – nemlig, ordføreren. Det er først da vi kan si at det ikke må en penis til for å styre Øyer.

Les også

Sp må komme med en troverdig forklaring

Les også

Fy, så frekt å være mann og bli ordfører i Øyer

Les også

Øyer Senterparti har vist at det må en penis til for å styre kommunen