Det er viktig å få frem budskapet om at Pensjonistpartiet Innlandet og undertegnede gir sin fulle støtte til etablering av Mjøssykehuset i Moelv.

Bakgrunnen for dette er den sentrale lokasjonen mellom Mjøsbyene og behovet for et større sykehus med et bedre tilbud i Innlandet.

Pensjonistpartiet har spesifisert i sitt prinsipp- og handlingsprogram at vi ønsker å bevare mindre sykehus og små enheter. Dette er ikke gjeldende for Innlandet, ettersom dette er en sak som har vært oppe til politisk behandling på fylkesnivå og vår representant i fylkestinget har bidratt med å stemme for nettopp Mjøssykehuset.

Undertegnede og Pensjonistpartiet håper at saken om Mjøssykehuset snart kan ferdigbehandles slik at innbyggerne i Innlandet snart kan få et bedre sykehustilbud som er mer bruker og pasientvennlig, og med en bredere fagkompetanse.

Lene Kristine Eikeland Aas, 1. kandidat for Pensjonistpartiet i Innlandet, avd. Hedmark