Påtroppende fylkesrådmann Tron Bamrud har lagt fram både Økonomiplan 2020–23 og årsbudsjett 2020 for den nye fylkeskommunen. Den som vil lete etter noe godt, skal lete lenge. Og den som har solgt inn regionreformen med at større fylker skal gi både bedre skoler og bedre fylkesveger, har solgt skinn av en bjørn som ikke finnes.

Alle fagområder får reduserte rammer. Det er ikke rom for mange nye tiltak og strykinger. Vi går inn i en tid med lavere investeringstakt enn hva både Oppland og Hedmark har hatt. Det som kommer av investeringer, kommer som følge av vedtak gjort i de gamle fylkeskommunene.

2020-budsjettet for Innlandet fylkeskommune er på vel 5,5 milliarder kroner. Videregående opplæring legger beslag på nær halvparten. Når flertallspartiene Ap og Sp har forpliktet seg til å drive videre uten å gjøre noe med antall skolesteder, har de samtidig sørget for at påtroppende fylkesrådmann i praksis ikke har noe handlingsrom. For Bamrud er lojal overfor sine oppdragsgivere. Når han putter flertallspartienes tydelige signaler inn i regnearket hvor også Regjeringens opplegg for fylkesøkonomien ligger, gir det meste seg sjøl.

Økonomiplanen viser konturene av en underernært fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune har 148 millioner mindre å rutte med i 2020, enn det Hedmark og Oppland har hatt i år. Det gir den nye fylkeskommunen en så dårlig start som tenkes kan, og det gir Regjeringens snakk om robuste regioner null troverdighet.

2020-budsjettet og økonomiplanen for 2020–2021 viser konturene av en underernært fylkeskommune. Fylkesveger må forsømmes for å drifte skoler. Hver eneste biltur på en nedslitt fylkesveg blir en påminnelse om at regionreformen ble et dårlig politisk kompromiss, regissert av regjeringspartier som egentlig ønsker fylkeskommunen dit pepper'n gror.