I kjent stil kommer  ulvehatere fra Senterpartiet med sine påstander om ulvens ødeleggelser for sauenæringens  kår.

De burde snart ha fått med seg gjennom over tredve år hva dette "normale svinnet", hvor 120 000 sau omkommer årlig i utmark grunnet elendig pass og vern av de sårbare husdyrene.  Sau og lam går  som levende åte for rovdyr, grunnet mangel på anstendig tilsyn og vern

Turister er inderlig lei av å måtte hjelpe druknende sau, redde  de vekk fra motorveier, lam som ligger halvt oppspist av fluemark, feie møkk fra hyttetun ...2,5 millioner med sau på beite  som snart INGEN vil spise ...Nordmenn spiser seg syke på rødt kjøtt i de mengder som er utviklet de siste  ti år.I åtte måneder står sau og gumler kraftfor og soya fra Brasil.....er dette bærekraftig?

Livredde lam blir ofret i slakte - helvete , der ca 35 % ender som fyll lager..hva slags syn har vi på levende vesener?

Men det er ulven som har skyld i de meste av ulykker på landsbygda, skulle man tro, når man leser innlegg som dette  fra  SP sine håpløse kunnskapsløse  påstander.

Vi er mange tusen som nu er lei all ansvarsfraskrivelse når det handler om sauenæringen i Norge .  Vi er lei av at sau som vi bare trenger det halve av, har tatt over  enerett på vår felles natur. Vi er lei av denne forfølgelse og drap  av store rovdyr i vårt land, hvor ulven er blitt gjenstand for løgner  og et vrangsyn som hørte hjemme for 200 år siden. Det er flaut at Norge i vårt tid har politikere som åpenlyst står frem og viser en mangel på innsikt og respekt for vår fauna....hvor Norge har en vekst av hjortedyr som gjør skade på skog og trafikk grunnet mangel på topp predatorer . Sykdommer får spre seg, der ulv kunne har gjort rent i rein flokkene.

Hva er det med Senterpartiet sitt manglende gangsyn på natur og dyrelivet ?

Der vises en sykelig besettelse som burde mane til selv ransakelse ! Å helliggjøre sau slik Senterpartiet bedriver faller tilbake på partiet på sikt !