Gå til sidens hovedinnhold

Pinlig undervurdering av egne innbyggere

Artikkelen er over 1 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Rådmannen i Lillehammer nekter å offentliggjøre et notat om framtidig organisering av toppidrettsarrangementer i Lillehammer. Rødt-politiker Øyvin Aamodt tilbyr seg å distribuere notat til alle interesserte, og valgkampen i Lillehammer har med det fått en ny dagsorden.

Håndteringen av dokumentet er rådmannens ansvar. Rådmannen er bestiller, og rådmannen har ansvar for at dokumenter håndteres i samsvar med lov om offentlighet i forvaltningen. Det er mulig å finne hjemmel for å vente med offentliggjøringen i en sak som er under utredning. Men det er ikke slik at denne loven pålegger kommunen å opptre på denne måten. Tvert imot. Lovens intensjon er størst mulig grad av åpenhet. Det er lite eller ingenting ved det dokumentet som tross hemmeligstemplingen flyter rundt, som ikke offentligheten bør få innsyn i.

Forvaltningen av idrettsbyen innebærer også forvaltning frivillig innsats og engasjement. Idrettsbyen består i stor grad av interesserte innbyggere, mange av dem direkte engasjert i de mange oppgavene som må utføres for å skape de store idretts- og TV-øyeblikkene. Notatet er unntatt offentlighet fordi det ifølge informasjonstjenesten i kommunen «ikke står på egne bein, men er ett av flere innspill i et større sakskompleks». Det forstår de fleste. Begrunnelsen er en kraftig undervurdering av både folkevalgte og andre innbyggere med innsynsbehov.

Lite skader både denne konkrete saken og den alminnelige politiske debatten mer enn denne type siling av informasjon. Vi forventer ikke at verken Ingunn Trosholmen (Ap) eller Oddvar Møllerløkken (H) allerede nå konkluderer med hva de går for når denne saken kommer til behandling etter valget, men de imponerer neppe noen ved at de før valget heller ikke vil diskutere noen av premissene for beslutningen som venter.

Les: Rødts ordførerkandidat vil distribuere hemmelig notat