I bakvendtland der alt går an. Her er hyttefolket imot utbygging øverst i Hafjell. Fordi det blir for trangt. Ordfører snakker om begrensning av allemannsretten i statsallmenningen. Og Statskog SF er den største utbyggeren, i den samme statsallmenningen. I Øyer foreslås det å doble antallet fritidsboliger øverst i fjellsida. Og helst i statsallmenningen. Statskog SF utvikler arealer uten å spørre fjellstyret. Fordi Fjellstyre er så travelt opptatt av å ta vare på fjellet. De ikke rekker å utvikle nye arealer fort nok.

I dette uoversiktlige landskapet, ønsker mange innbyggere i Øyer økt fokus på sitt eget sentrum for å skape et samlingssted med nye butikker og gode treffpunkt i bygdas knutepunkt. Men i kommunedelplan skal det gis rom for nye knutepunkt utenfor sentrum (!), slik at hyttefolk og turister slipper å svinge innom sentrum.

I Øyer skal det bygges så mange nye varme senger at de som allerede er varme fort blir kalde. Hvem vet, bor du i en varm eller kald seng? Selv bor jeg i en kald seng. Historien har vist at det bare er en signatur fra rett kommunedirektør, på feil sted til feil tid. Så er senga forvandlet fra varm til kald. Og vips så er senga solgt med Vipps. På et blunk er senga med utleieplikt endret til et investeringsobjekt. Som de med bruksrett i fjellet bare kan drømme om. Jeg har ikke oversikt over alle varme eller kalde senger i Øyer. Det er nok bare Hafjell Booking, Airbnb og Vår Herre som har.

I Øyer er det visst viktig å bygge leiligheter oppe på fjellet der det er mest snø. Og der det er bratt. Slik at vi kan stå på ski der det er mindre snø og flatt. Så skal Øyer bli en helårs turistdestinasjon. Det trodde jeg Øyer var allerede.

I Øyer sliter kommunen med strømregninga. Kostnadene for å drifte vann og avløp øverst i fjellet har vist gått litt over styr. Derfor skal nettopp denne delen av Øyer utvikles mer. Det bør fortettes øverst i Øyer med mer leiligheter, vatn, rør og rot. Jeg kjenner ikke kommuneøkonomien, men jeg antar at Øyer har blitt rike på å omdanne store deler av arealene sine til utbygging. Hvis ikke hadde de vel ikke gjort det, eller? Da er det sikkert god økonomi til å dele alle kostnader for vann og avløp likt med alle som bor i Øyer. Det er sikkert en god plan bak.

I Øyer skal vi vise turistene hvor tett vi kan bygge. Her bør målsettingen være å imponere byfolket. Jeg stemmer for 150 % utnyttelsesgrad, i hvert fall på det som skal bygges i statsallmenningen! Og bare 100 % på det som ligger under allmenningsgrensa. Forutsett at det er et nytt knutepunkt som har nye butikker. Og at det bygges med ny miljøvennlig betong.

I Øyer skal kommunen selge tomt til en gedigen hall i sentrum. Denne skal fremme nye tilbud til de som liker å være inne i en hall. Ved salg av denne tomta, skal kommunen kjøpe nytt areal. Dyrka mark ved Aronsveea skal bli nytt offentlig areal til skole eller annet. Håper kommunen har penger til å kjøpe ny tomt.

Det er frist for innspill til denne nye kommunedelplan fredag 20.1. De som har interesse for lange tunge dokument har mye å glede seg til. Dette er visst en plan for utvikling, ikke innvikling som jeg først trodde.

Oppfordrer alle til å lese, tenke og sende seriøse innspill med klare ønsker for fremtidig innvikling eller utvikling.

Torbjørn Jøranli, Øyer