I Øyer
er kommunen på nippet til å sende på høring et forslag til kommunedelplan for Hafjell om omland som langt på veg setter bom for videreutvikling av destinasjonen, slik Hafjell-eier Alpinco AS ser det. Selskapet har i årevis brukt penger for å ha nye vekst- og utviklingsområder på hånda. Planleggerne i kommunen snur opp ned på det meste, ved å foreslå at slike områder i stedet igjen blir landbruks-, natur- og friluftsområder.

Øyer Sør framstår som et mareritt av et planprosjekt. Sju år har det tatt å komme dit man er i dag. Ikke fordi det nødvendigvis må ta sju år å lage en god plan, men fordi kommunen rett og slett ikke har vært i stand til å gjøre jobben sin. Etter hvert bør vi få svar på om det skyldes manglende plankompetanse, svak administrativ ledelse eller dårlig politisk håndverk. Kanskje er det litt av alt.

Forholdsvis nyansatt kommunedirektør Åsmund Sandvik har et begrenset ansvar for det som har foregått over sju år. Når han har forståelse for reaksjonen til ledelsen i Hafjell Alpinsenter og samtidig gir Alpinco rett i at det har vært manglende kommunikasjon, er det snev av håp om bedring. Samtidig er vi rystet over at en altfor lang planprosess faktisk kan munne ut i et dokument forholdsvis fritt for ambisjoner om fortsatt vekst og utvikling av Hafjell.

Vekst er vanskelig. Utbyggere har godt av å bli minnet om at det går noen grenser, og om at det kommer en dag da begeret er fullt. Planleggere og politikere må vekte mange hensyn opp mot utbyggingsinteressene. Det må ende med motstand på enkelte områder. Å bli lyttet til, betyr ikke alltid å få det som man vil.

Alpinco har gjort en grundig jobb med sin egen masterplan. Ambisjonen om en utvikling i retning mer helårstrafikk og en massiv utbygging av utleiesenger, er hva politikere i alle typiske sesongdestinasjoner venter på. Så også i Øyer. Politikere i Øyer må nå sørge for å få slike premisser inn i planforslaget. Vi er egentlig ikke i tvil om at de folkevalgte i kommunen har andre ambisjoner enn det som reflekteres i forslaget til plan. Nå må de finne ut av hvordan de skal holde administrasjonen i ørene slik at det som forhåentlig vis kommer i mars, er et forslag de kan være bekjent av.

Når det om et par måneder legges et planforslag ut på høring, er det en selvfølge at forslaget bygger på premisser lagt i nasjonale og regionale føringer. Det burde være like selvsagt at forslaget reflekterer en politisk ambisjon for hva Hafjell og nærmeste omland skal bli de neste åra.

Frykter stopp for all videre utvikling i Hafjell: – Vi er skremt av det som legges på bordet

Slik kan det nye sentrumet i Hafjell bli – sjekk hvem som investerer

Kvitfjell-eierne vil bygge utleiesenger for flere hundre millioner kroner