Planprosesser i bygd og by - med Fåvang som eksempel

UTVIKLING: Åge Stenumgård (t.v.) og Per Tore Teksum i Fåvang sentrum har synspunkter på regionale planprosesser.Foto: Kristin Veskje

UTVIKLING: Åge Stenumgård (t.v.) og Per Tore Teksum i Fåvang sentrum har synspunkter på regionale planprosesser.Foto: Kristin Veskje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg 
Takk til Jostein Hernæs og Knut Storberget for gode innlegg om planprosesser. Det er en debatt vi trenger og som jeg håper ikke er sluttført, men som blir fulgt opp av de mange som er berørt av de temaene som er tatt opp.

Jeg skal konsentrere meg om ett av temaene som er tatt opp av begge, planprosesser i regulering, spesielt knyttet til planprosessen vår knyttet til Fåvang Sentrum Sør.

Storberget er dyktig i sitt innlegg i å gratulere nye folkevalgte og beskrive deres fremtidige arbeidsoppgaver. Han er ikke like dyktig i å beskrive sin rolle som koordinerende leder for de regionale myndigheter i de mange oppgaver som venter de folkevalgte. Jeg er mest interessert i planarbeid, og leser ikke noe i hans innlegg om sin viktige rolle som koordinerende leder i planprosesser.

Hernæs har skrevet et veldig godt innlegg 25.9 og har helt rett i alt han skriver. Jeg er imponert over at noen i det hele tatt klarer å sette seg slik inn i problemstillingen som han har gjort – imponerende. Dette er et komplekst felt, og det er komplekse prosesser i alt som har med planarbeid å gjøre. Jeg er dessverre redd for at det blir bare vanskeligere fremover i stedet for enklere.

vi trenger gode planer, men vi trenger først og fremst gode planer som er forankret i noe som folk flest forstår og ikke minst aksepterer. Derfor er fylkesmannens rolle som koordinerende leder utrolig viktig. Han må sørge for at regionale myndigheter ikke ødelegger det private initiativ som er godkjent av lokale kommunale myndigheter fordi regionale myndigheter skal ri prinsipper. Som han skriver – kommunalt styre skal bestemme og de regionale etater skal først og fremst veilede, ikke bare være fokusert på å kontrollere.

I planprosessene får vi stadig flere krav til utredninger og konsekvensanalyser, utredninger og konsekvensanalyser som oftest ikke fører til annet enn at de havner direkte i arkivet – kost/nytte som Hernæs etterlyser, er aldri tema. Her har Storberget en oppgave å gjøre, arbeide for en forenkling.

Kravene kommer både fra regionale myndigheter hjemlet i lover og forskrifter, og fra konsulentene selv med sine egne tolkninger av lover og forskrifter. Oftest tolket strengere enn det myndighetene selv gjør.

Lover og forskrifter blir påvirket av lobbyister på vegne av konsulentgiganter og entreprenører for å mele sin egen kake gjennom å legge inn «feller» som gjør det nødvendig for oss utviklere å bruke konsulenter på stadig flere områder. Kost/nytte er ikke tema.

Jeg har vært talsmann for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, fordi jeg mener at vi trenger en slik plan. Men vi trenger ikke en kamp mellom regionale myndigheter om hvordan denne planen skal tolkes.

I vårt tilfelle aksepterte fylkeskommunen vår fortolkning av planen, og det er fylkeskommunen sin plan. Men da oppnevnte Fylkesmannen og Statens vegvesen seg til overdommere. Storberget måtte bruke sin makt som koordinerende leder. Den oppgaven løste han på en god måte, men jeg er redd andre utbyggere vil havne i samme situasjon som oss. Her trenger fylkesmannen å gå saksbehandlingsprosessene nærmere etter i sømmene og få til en forenkling.

I vårt tilfelle kan vi glatt innrømme at vi tok for lett på oppgaven. Vi så rett og slett ikke at noen kunne finne noe kontroversielt i våre planer etter at Ringebu kommune velsignet de.

Vi tok skammelig feil. Byråkratene regionalt sørget for over ett års utsettelse og mange hundre tusen kroner i ekstra kostnader for oss uten at det har medført noen merverdi.

Mens prosessen har pågått i et par år har markedet endret seg. Våre muligheter til å få til nyetableringer og ny virksomhet har blitt betydelig vanskeligere.

Vi blir dermed dobbelt straffet – merkostnader i planarbeidet – og minskede muligheter i å få til ny virksomhet. Vi må innse at vi må sette oss mer eller mindre på gjerdet og vente på de rette muligheter.

For oss som har et spesielt hjerte for Fåvang, som vi har demonstrert gjennom bygging av ny Kiwi, gjennom total omstrukturering og revitalisering av Fåvang Ysteri, gjennom grunnarbeid for Stenumgård Bygg AS’ leilighetsbygg, gjennom transformering av Bunnpris-bygget og nå seinest gjennom det nye leilighetsbygget i Ysterivegen, er det spesielt kjedelig at regionale myndigheter har begrenset våre og kommunens muligheter til videre utvikling på Fåvang.

Vi er glade i kompakte sentrum i byer og tettsteder, og vi er glade i utvikling på Fåvang. Vi håper og tror fortsatt at vi skal få til mer på Fåvang, men vi trenger fortsatt støtte av en veldig god Ringebu kommune, og vi trenger oppmuntring av regionale myndigheter, ikke motstand.

Per Tore Teksum, Fåvang Utvikling AS

Hvor mye skal vi tåle at byråkratisk tautrekking koster?

Gratulerer med viktig verv og makt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags