Gå til sidens hovedinnhold

Plant skog, det er et godt klimatiltak!

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


God etablering av fremtidsskogen sikrer ressursgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Det er også god klimapolitikk.

Skal vi unngå global oppvarming over 1,5 grader slik FNs rapport fra klimapanelet sier, må det til dramatiske tiltak nå. Når vi setter oss mål om å redusere utslipp med 50 % innen 2030 må vi handle. Hvis vi ikke gjør dette, vil vi måtte ta store mengder drivhusgasser ut av atmosfæren i andre halvdel av dette århundre.

Vi har også tidligere vedtatt dramatiske kutt. Men når det kommer til handling svikter vi, og vi når ikke våre mål. Nå må klimapanelets siste rapport derfor få betydning i handling og gjennomføringskraft.

I tillegg til å redusere utslipp må vi ut og plante mer skog. Skog er den mest effektive måten å fjerne klimagasser fra atmosfæren. Det er også den mest effektive måten å erstatte olje, kull og gass som vår kilde til energi. Fortsetter vi som nå vil vi ikke klare å nå de målene vi setter oss.

Skogplanting som klimatiltak er en av løsningene. Skogen vi hogger i dag kan brukes til å erstatte fossile energikilder, vi kan bygge hus, lage klær, dyrefôr osv. Når vi planter nye trær vil disse binde CO2 i 80 til 100 år. Vi kan plante tettere, og på nye arealer eller arealer som ikke er egnet til matproduksjon. Skap nye skoger! I Norge har vi ca. 10 millioner dekar høyproduktiv gjengroingsmark. Ved å tilplante dårlig arronderte gjengroingsarealer med kulturskog, vil en 10-doble bindingen av CO2 på disse arealene. Det utgjør 8 til 10 millioner tonn CO2 pr år.

Et slik tiltak vil binde 20 % av Norges årlige utslipp av CO2, og vil koste i underkant av 50 kr. pr. tonn. På den måten bygger vi opp store trevirkeressurser for fremtidige generasjoner. Noen vil bli redde for tap av biologisk mangfold. Dette vil i stor grad bli ivaretatt av lokale myndigheter gjennom gjeldende lovverk, arealplaner og naturplanlegging. Vi mener at den største trusselen mot biologisk mangfold er å ikke gjøre noe.

Det viser seg at den eneste kjente metoden for å fjerne CO2 fra atmosfæren er fotosyntesen. Dette har også FNs klimapanel ved flere anledninger fastslått. La oss bruke den.

Vi vil på det sterkeste anbefale Regjeringen og Stortinget å trappe opp innsatsen for påskoging av Norge! I stedet for å nedskalere dette, ber vi om en betydelig opptrapping i statsbudsjettet for 2020. Å plante skog vet vi at virker, vi har 120 års erfaring.

Ola Gram Dæhlen, Gjøvik