Over 100 Ap-ordførere har signert et opprop mot nærpolitireformen. En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at om lag halvparten av landets kommuner har fått færre årsverk i politiet i perioden 2016 – 2018. Ap-ordførerne protesterer mot det de mener er sentralisering og redusert beredskap.

Bortimot halvparten av kommunene har fått færre årsverk i politiet siden 2016. Veksten er stor i byene. Det bør ikke overraske noen, ei heller ikke i Ap. Samling av ressursene på færre lokaliseringssteder har vært en del av pakka hele vegen. Spørsmålet er om denne sentraliseringen har gitt de resultater det skulle gi, i form av økt trygghet. Tillitsvalgte i politiet snakker om redusert beredskap. Lokalpolitikere snakker om redusert trygghet.

Det er mye ved politireformen, eller «nærpolitireformen» som den så misvisende ble kalt, som går i feil retning. Den etter hvert altfor lange rekken av justisministre som har hatt ansvar for reformen, har ikke klart å skape trygghet for at dette går i riktig retning, verken blant ansatte i politiet, eller i befolkningen.

Derfor er det bra at justisminister Jøran Kallmyr varsler en stortingsmelding om politiets tilstedeværelse i distriktene. Denne meldingen bør bli en dyptpløyende etterprøving av de endringer som er gjennomført etter at politireformen ble vedtatt av et massivt stortingsflertall for fire år siden.

Vi trenger ikke igjen å høre at det aldri har blitt brukt mer penger på politiet

For Ap er det et problem at en stor samfunnsreform partiet var med på å vedta, tilsynelatende er i ferd med å ende i et sentraliserende, gigantisk pengesluk. Det er det også for Frp, som har og har hatt ansvaret for gjennomføring av reformen. Vi trenger ikke igjen å høre at det aldri har blitt brukt mer penger på politiet. Etter en gjennomgripende reform som dette, skulle budskapet i stedet vært at «aldri har vi fått så mye politi for pengene».

Les også: Nye politifolk kommer dit slarken er

Les også: Vi må bry oss om beredskapen

Les også: Den store politifiaskoen