Disse har søkt på stillingen som felles politikontakt i midtdalen

Sju personer har søkt på stillingen som felles politikontakt i midtdalen. Fem menn og to kvinner har søkt.