Denne byen trenger KAOS

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

GD MENER 

Fem medarbeidere i et tverrfaglig team skal sørge for at unge rusmisbrukere får både bedre og tidligere hjelp. Dette er samling og koordinering av gode krefter, på et felt der vår nære historie med tydelighet viser at vi som samfunn ikke strekker til.

I oktober 2014 ble det i Sør-Gudbrandsdal tingrett rullet opp en kriminalsak som ikke bare handlet om straffeforfølgelse for grov kriminalitet. Voksensamfunnet fikk gjennom vitneforklaringer innsyn i en brutal virkelighet, med stoffmisbruk, vold og trusler. Vi fikk innsyn i ungdomsliv og en virkelighet som har vært oss fremmed. 60 pågrepne ungdommer ga saken dimensjoner de færreste av oss trodde skulle være mulig.

Konfrontert med denne virkeligheten har det vært tvingende nødvendig å komme opp med tiltak. Politiet gjorde en imponerende og tillitvekkende jobb med opprullingen av den store narkosaken. Etaten ervervet helt sikkert både ny erfaring og mer kompetanse undervegs. Det er utmerket at andre aktører i kontakt med de unge, kan nyttiggjøre seg dette gjennom et tverretatlig samarbeid.

Kommunal avdekking, oppfølging og samarbeid, er navnet på tiltaket. Kortutgaven av navnet blir KAOS. Med betydelig støtte fra fylkesmannen forenes innsats fra kommune, videregående skole, NAV og politi. Nå handler det om å se, og om å bli sett, om å fange opp og ta tak i enkeltpersoner, og om å ha et apparat for tett oppfølging.

Vi kan alltids håpe at domfellelsene i den omfattende straffesaken var et endelig oppgjør med organisert narkotika- og voldskriminalitet. Vi må samtidig erkjenne at der noen tas, dømmes og fengsles, står andre klare til å ta over.

KAOS er å legge ut synlige redningsplanker for unge som står i fare for å gjøre fatale vegvalg. Når teamet som står sammen i dette arbeidet mener å ha truffet målgruppen bra, er det en første bekreftelse på at det er gjort noe riktig.

Dette er å gi noen en bedre start på voksenlivet enn de ellers ville ha fått, og det er å bidra til dårligere vekstvilkår for kriminaliteten. Byen blir følgelig litt bedre for alle.

Artikkeltags