Vi har vært i tvil om vi vil kommentere politistyrking ved Dombås lensmannskontor. Men etter å ha blitt gjort oppmerksomme på noen påstander i det siste mener vi det er hensiktsmessig å nå ut til våre innbyggere om både fakta og historikk.

Vi starter med politireformen, en reform som også Arbeiderpartiet i Stortinget stemte for. I starten skulle regionen sette inn en representant i styringsgruppa som skulle jobbe med hvilke lensmannskontorer som skulle bestå. Vår representant ble Bengt Fasteraune. Uten tvil, både Lom og Dombås består i dag, nettopp fordi Fasteraune jobbet for alle tre eksisterende kontorsteder i Norddalen. Et solid resultat av godt politisk arbeid.

I reformen er det bestemt at kommunene skal ha en politikontakt som skal jobbe synlig og med forebyggende arbeid. Det vi i Sp ikke er fornøyde med er at politikontaktstillingen har blitt en erstatning for den stedlige lensmannen i Lesja og Dovre. Ethvert kontor bør ha en lensmann med ansvar for totalberedskapen.

I september 2018 inngikk kommunene en samarbeidsavtale med Innlandet politidistrikt der Pia Spets var vår politikontakt med tjenestested Dombås. I januar 2019 ble det for oss bekjent at politikontaktstillingen var utlyst og det at forelå en klar bestilling om oppmøtested Otta. I samtale med stedlig politi ble dette bekreftet. Samarbeidsavtalen hang dermed i en tynn tråd. Vi kontaktet derfor driftsleder Terje Krogstad og ba om et møte. I møtet 17. januar deltok lensmannen for alle tre kontorsteder i Norddalen, Erik Trønnes. Vi ble forklart at i utlysningsteksten måtte det stå et "postnummer" som da var 2670 – Sel sitt og noe vi ikke kunne godta. Driftsleder Krogstad gikk inn i utlysningsteksten og forandret den til også å gjelde Dombås lensmannskontor. Det var da ikke avklart om den vakante stillingen ved Dombås skulle dekkes opp da hele Norddalens beredskap blir sett på under ett. Vi gjør oppmerksom på at i reformen har flere kontorer mistet stillinger som følge av at oppgaver fjernes og åpningstider reduseres.

Kort tid etter kontaktet vi politimester Brekke for et møte og oppfølging av sakene. Få dager før møtet ble Pia Spets ansatt i politikontaktstillingen – noe vi er veldig glade for og som vi også snakket varmt for i møtet med Brekke. Hun gjør en helt formidabel jobb for kommunene våre i likhet med alle de andre ansatte på Dombås. Vi har hatt god kommunikasjon i denne prosessen med flere av de ansatte og de har naturligvis gjort alt de har kunnet for å bevare viktig beredskap og eksisterende stillinger. Det skal de ha skryt for – eksempelvis er situasjonen helt annerledes i dag ved Lomskontoret enn før reformen der man har redusert fra 11 til 4 stillinger.

I møtet med politimester Brekke sist mandag fikk vi vite at den ledige stillingen skal dekkes opp på Dombås og lyses ut før sommeren. Selvfølgelig var gleden stor over å ha fått bekreftet dette. Totalt 8 stillinger blir tilført et enormt stort politidistrikt. Det er ingen selvfølge at beredskapen styrkes i utkanten. Det som betyr noe er at det kommer et ekstra hode inn på kontoret i forhold til antall tilsatte ved kontoret i dag. Det er viktig å ha lokale politifolk til stede som både kjenner til og bor i området. Brekke informerte også om at det skal settes ned ei ressursgruppe som skal evaluere og se på beredskapen. Plutselig kan stillinger settes i spill igjen. 

Vi har på ingen måte forsøkt «å sole oss i glansen» om å være alene om å styrke beredskapen vår slik vi har blitt fortalt at enkelte politiske motstandere hevder. Tvert imot, vi mener at gjennom samarbeid med lokalt politi har vi sikret bedre løsninger og det gleder vi oss over. I flere tilfeller har vi sett at gjennom politisk påtrykk vinner vi sammen fram. Vi ordførere vil fortsatt stå på for all beredskap da det hele handler om sikkerhet for innbyggerne våre. Vårt mål er at alle som til enhver tid oppholder seg i Lesja og Dovre skal føle seg trygge!